Olika körkortsbehörigheter

I Sverige finns ett antal olika körkort som ger behörighet för att köra olika typer av fordon. Här nedan går vi igenom vilka olika typer av körkort som finns.

A-körkort – Motorcykel

Körkort med behörighet A ger rätt att köra motorcykel. För att kunna ta körkort för motorcykel krävs att man fyllt 18 år. Detta gäller dock endast motorcyklar med en effekt på max 25 kW.  För motorcykel med obegränsad effekt krävs att man fyllt 21 år.

B-körkort – Personbil

För att kunna ta B-körkort krävs att man fyllt 18 år, dock kan man börja övningsköra redan när man fyllt 16 år. B-körkort ger även rätt att köra lätt lastbil med en totalvikt på max 3 500 kg samt lätt släpfordon med en totalvikt på 4 200 kg.

C-körkort – Tung lastbil

För att kunna ta körkort för tung lastbil krävs att man fyllt 18 år samt att man redan innehar körkort med behörighet B. Här finns mer information om att ta körkort för tung lastbil.

D-körkort – Buss

Precis som för tung lastbil krävs att man har B-körkort innan man ta körkort för buss. Dessutom måste man ha fyllt 20 år.

E-körkort – Tungt släp

Behörighet E är ett tillägg till B-, C-, respektive D-körkort, vilket innebar att man har rätt att till antingen personbil, tung lastbil eller buss, köra ett tungt släp oavsett vikt.

Det kan också vara bra att det för samtliga behörigheter krävs att man har körkortstillstånd från Transportstyrelsen för att få börja övningsköra.

Informationen i den här texten är hämtad från http://www.korkortsverige.se/a/alla_korkort.